Startsida Umeå kommun

Nya entrén, skissbild av Sweco

A3 arena får en ny entré och ny infart

Umeå kommun bygger en ny entré till A3 arena, för en säkrare och trevligare upplevelse. Det blir även en ny infart till arenan och fler parkeringar.

Umeå kommun äger fastigheten A3 arena på Teg. Ombyggnaden gör entrén tydligare än tidigare och tillgänglighetsanpassad. Entrén får plats för uppvisning av fordon, till exempel vid match. Vid större sammankomster kan entrén också fungera som konferenslokal. En ny gång- och cykelväg leder fram till entrén och det kommer att finnas plats för cyklar.

– Säkerheten blir bättre och det känns bra att kunna tillgänglighetsanpassa entrén, säger Erik Nilsson, byggprojektledare.

Ombyggnaden kommer att ske samtidigt som verksamhet pågår och det medför vissa störningar i ordinarie lokaler.

– Vi hoppas att besökare har överseende med att det är lite stökigt under byggtiden, säger Erik Nilsson.

Ombyggnationen är klar hösten 2019.

A3 arena

Nya entrén, skissbild av Sweco

Kontakt

Erik Nilsson
byggprojektledare
Fastighet
090-16 23 52
erik.nilsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.